Brattingsborg Gods' historie


Historisk går Brattingsborg tilbage til cirka 1120.

Dengang var det Kongens borg på Samsø. Senere opretter Kong Christian den 5. Grevskabet Samsøe, og siden har godset været i slægten Danneskiold-Samsøes eje. Unikt for godsets historie er også områdets mange fortidsminder i form af kæmpehøje fra sten- og bronzealderen samt vikingetiden.

Nye tider, nye bygninger

Fra 1677 til 1870 drives Brattingsborg Gods uden, at de enkelte ejere opholder sig ret meget på godset. Dette ændres i 1870, hvor grev Christian Frederik bosætter sig på Brattingsborg Gods. Det bliver starten på en ny epoke – bl.a. nedrives den oprindelige gård, og opførelsen af godset, som det fremstår i dag, påbegyndes.

Opførelsen af hovedbygningen sker under ledelse af arkitekt Borring, og byggeriet pågår frem til 1898, hvor det færdiggøres af arkitekt Borch. Arkitektonisk er hovedbygningen nygotisk engelsk- inspireret, mens avlsbygningerne regnes for noget af Danmarks tidligste betonbyggeri. Opførelsen af avlsbygningerne påbegyndes også i 1870, og flere af disse indgår stadig i driften.

Engelsk parkstil på Samsø

Samtidig med opførslen af hoved- og avlsbygninger blev der anlagt en 6 ha stor park i engelsk stil - en stil, der er kendetegnet ved, at den omkringliggende natur, såsom marker og skov, inddrages som en del af parken og dens udtryk. Parken ved Brattingsborg Gods falder derfor naturligt ind i landskabet og byder på havudsigt, store plæner og gamle træer.

Oprindelig var Brattingsborg Gods en del af Kongens indtægtsgrundlag - baseret på skatter, afgifter samt hånd- og halsret. I dag er godset privatejet og drives som en moderne landbrugsvirksomhed af kammerherre Anders Danneskiold Lassen.